Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 7

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 7

Dit item is verlopen op 19-02-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Plaatsen kunstwerk
  Locatie : Schoolstraat ongenummerd (plantsoen) Bocholtz
  Datum ontvangst : 30 januari 2020
  Dossiernummer : 127157

• Voor : Bouwen garage
  Locatie : Neerhagerbos 2, 6351 JJ Bocholtz
  Datum ontvangst : 3 februari 2020
  Dossiernummer : 127458

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.