Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 7

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 7

Dit item is verlopen op 20-02-2019.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : aanbrengen afvoerpijp langs zijgevel.
  Locatie : Min. Ruijsstraat 14a, 6351 CK Bocholtz
  Datum ontvangst : 25 januari 2019
  Dossiernummer : 109706

• Voor : plaatsen airco-unit
  Locatie : Kerkeveld 38, 6351 LA Bocholtz
  Datum ontvangst : 24 januari 2019
  Dossiernummer : 109724

• Voor : legaliseren wijziging uitbreiding stal 3 en 4
  Locatie : Baneheide 28, 6353 AL Baneheide
  Datum ontvangst : 25 januari 2019
  Dossiernummer : 109750

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.