Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 7

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 7

Dit item is verlopen op 22-02-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor  kappen paardenkastanje
Locatie   Reinert 11, 6351 HK Bocholtz
Datum ontvangst  3 februari 2017
Dossiernummer  76270
Voor    verbouwen van bestaande garage
Locatie  Vliexstraat 21, 6369 HH Simpelveld
Datum ontvangst  7 februari 2017
Dossiernummer   75383

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045 – 544 83 83.