Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 7

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 7

Dit item is verlopen op 25-02-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor het verbouwen van de woning
Locatie Deus 8, 6369 GA Simpelveld
Datum ontvangst 4 februari 2016
Dossiernummer 51812
Voor plaatsen opslagtank
Locatie Raffelsbergweg 6, 6369 XV Simpelveld
Datum ontvangst 4 februari 2016
Dossiernummer 60094

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.