Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 6

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 6

Dit item is verlopen op 17-02-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Plaatsen airco-unit
Locatie : Vlengendaal 12, 6351 HD Bocholtz
Datum ontvangst : 26 januari 2021
Dossiernummer : 146513

• Voor : Plaatsen airco-unit
Locatie : De Slag 27, 6351 GW Bocholtz
Datum ontvangst : 26 januari 2021
Dossiernummer : 146592

• Voor : uitbreiden werkplaats ZLSM
Locatie : Vroenkuilerweg 2, 6369 6369 WB Simpelveld
Datum ontvangst : 26 januari 2021
Dossiernummer : 146627

• Voor : Realiseren erfafscheiding
Locatie : Bethlehemstraat 8, 6351 LB Bocholtz
Datum ontvangst : 27 januari 2021
Dossiernummer : 146629

• Voor : Realiseren kinderdagverblijf
Locatie : Heiweg 1, 6351 HP Bocholtz
Datum ontvangst : 27 januari 2021
Dossiernummer : 146647

• Voor : Plaatsen 2 airco-units
Locatie : Heiweg 68, 6351 HW Bocholtz
Datum ontvangst : 28 januari 2021
Dossiernummer : 146707

• Voor : Plaatsen airco-unit
Locatie : Nieuwe Gaasstraat 11, 6369 VK Simpelveld
Datum ontvangst : 28 januari 2021
Dossiernummer : 146713

• Voor : Plaatsen airco-unit
Locatie : Prickart 34, 6351 AG Bocholtz
Datum ontvangst : 29 januari 2021
Dossiernummer : 146783

• Voor : Plaatsen tijdelijke woon-unit
Locatie : Broek 17, 6351 AB Bocholtz
Datum ontvangst : 27 januari 2021
Dossiernummer : 146829

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.

RECTIFICATIE

Onderstaande bekendmaking in editie nr. 5/2021  

• Voor : Plaatsen airco-unit
Locatie : Broek ongenummerd te Bocholtz
Datum ontvangst : 22 januari 2021
Dossiernummer : 146382

Is per abuis geplaatst en komt hierbij te vervallen.