Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 6

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 6

Dit item is verlopen op 12-02-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: Plaatsen jeugdcontainer
Locatie: Preutersweg ongenummerd Bocholtz
Datum ontvangst   : 27 januari 2020
Dossiernummer     : 126974

Voor: Kappen Carpinus betulus (haagbeuk)
Locatie: Hulsbergweg ongenummerd Simpelveld (boven picknickplaats)
Datum ontvangst   : 29 januari 2020
Dossiernummer     : 127098

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.