Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 6

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 6

Dit item is verlopen op 14-02-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

•    Voor        : het kappen van een viertal bomen, te weten 1 stuk Quercus robur, 
                        1 stuk Populus alba en 2 stuks Betula verucolosa
    Locatie        : in het talud aan de Bocholtzerweg ongenummerd te Simpelveld
    Datum ontvangst    : 25 januari 2018
    Dossiernummer    : 92418

•   Voor        : het kappen van 7 bomen 
    Locatie        : Kloosterstraat 68, 6369 AE Simpelveld
    Datum ontvangst    : 26 januari 2018
    Dossiernummer    : 92499

•   Voor        : Realiseren overkapping balkon 
    Locatie        : Van Werschstraat 27, 6369 CK Simpelveld
    Datum ontvangst    : 29 januari 2018
    Dossiernummer    : 89185


Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kunt u ons bellen: 045 544 83 83.