Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 6

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 6

Dit item is verlopen op 15-02-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor   aanbrengen gevelreclame
Locatie   Min.Ruijsstraat 30, 6351 CK Bocholtz
Datum ontvangst 26 januari 2017
Dossiernummer  75843

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.