Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 5

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 5

Dit item is verlopen op 10-02-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 • Voor                       : Aanleg inrit
 • Locatie                   : Houbiersstraat 20, 6369 CC Simpelveld
 • Datum ontvangst   :19 januari 2021
 • Dossiernummer     : 146190

 • Voor                       : Legalisatie plaatsen 2 airco-units
 • Locatie                   : St. Remigiusstraat 31, 6369 EK Simpelveld
 • Datum ontvangst   : 18 januari 2021
 • Dossiernummer     : 146199

 • Voor                       : Plaatsen 2 airco-units
 • Locatie                   : De Baan 53, 6351 BJ Bocholtz
 • Datum ontvangst   : 20 januari 2021
 • Dossiernummer     : 146200

 • Voor                       : Plaatsen airco-unit
 • Locatie                   : Lange Graaf 19, 6369 CX Simpelveld
 • Datum ontvangst   : 18 januari 2021
 • Dossiernummer     : 146244

 • Voor                       : Plaatsen airco-unit
 • Locatie                   : Rosaliestraat 10, 6351 LG Bocholtz
 • Datum ontvangst   : 20 januari 2021
 • Dossiernummer     : 146255

 • Voor                       : Vervangen kozijnen
 • Locatie                   : Houbiersstraat 20, 6369 CC Simpelveld
 • Datum ontvangst   : 21 januari 2021
 • Dossiernummer     : 146256

 • Voor                       : Reconstructie Steenputje
 • Locatie                   : Broek ongenummerd te Bocholtz
 • Datum ontvangst   : 22 januari 2021
 • Dossiernummer     : 146382

 • Voor                       : Plaatsen airco-unit
 • Locatie                   : Broek ongenummerd te Bocholtz
 • Datum ontvangst   : 22 januari 2021
 • Dossiernummer     : 146382

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.