Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 5

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 5

Dit item is verlopen op 05-02-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor : Kappen 7 essen
Locatie: Zonnebloemstraat ongenummerd Bocholtz
Datum ontvangst   : 15 januari 2020
Dossiernummer     : 126194

Voor:Isoleren bestaand dak
Locatie: Schoolstraat 32, 6351 EJ Bocholtz
Datum ontvangst   : 17 januari 2020
Dossiernummer     : 126361

Voor : Uitbreiding agrarische bedrijfsloods
Locatie: Rodeputserveldweg 1, 6369 SG Simpelveld
Datum ontvangst   : 17 januari 2020
Dossiernummer     : 126416

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kunt u bellen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045 544 83 83.