Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 5

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 5

Dit item is verlopen op 06-02-2019.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : verbouwen woonhuis en oprichten overkapping
  Locatie : Reinert 25, 6351 HK Bocholtz
  Datum ontvangst : 8 januari 2019
  Dossiernummer : 109064

• Voor : realiseren pluktuin met voorlichtingsunit
  Locatie : Wijnstraat ongenummerd Simpelveld
  Datum ontvangst : 14 januari 2019
  Dossiernummer : 109072

• Voor : kappen 23 bomen
  Locatie : spoortalud nabij viaduct Oranjeplein/Nijswillerweg Simpelveld
  Datum ontvangst : 14 januari 2019
  Dossiernummer : 109154

• Voor : kappen 5 bomen
  Locatie : spoortalud Rodeput Simpelveld
  Datum ontvangst : 14 januari 2019
  Dossiernummer : 109166

• Voor : kappen 6 bomen
  Locatie : spoortalud Anjerstraat / Zonnebloemstraat Bocholtz
  Datum ontvangst : 14 januari 2019
  Dossiernummer : 109183

• Voor : kappen 21 bomen
  Locatie : Koolhoverweg 30, 6351 JD Bocholtzt
  Datum ontvangst : 14 januari 2019
  Dossiernummer : 109203

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.