Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 5

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 5

Dit item is verlopen op 08-02-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor     realiseren carport
Locatie Pater Damiaanstraat 18, 6369 SV Simpelveld
Datum ontvangst  23 januari 2017
Dossiernummer  75594
Voor    realiseren terrasoverkapping en vervangen schutting en pergola
Locatie  Peitzenberg 17, 6369 GX Simpelveld
Datum ontvangst  23 januari 2017
Dossiernummer 74721

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.