Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 5

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 5

Dit item is verlopen op 11-02-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor vervangen entree-pui
Locatie Dr. Nolensstraat 3, 6351 GL Bocholtz
Datum ontvangst 22 januari 2016
Dossiernummer 59470
Voor kappen beuk
Locatie Rolduckerweg ongen. Simpelveld
Datum ontvangst 25 januari 2016
Dossiernummer 59645

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kunt u ons bellen: telefoon 14 045.