Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 53

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 53

Dit item is verlopen op 12-01-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Plaatsen nieuwe dakkapel en airco-unit
Locatie : Lange Graaf 5, 6369 CX Simpelveld
Datum ontvangst : 17 december 2020
Dossiernummer : 144895

• Voor : Legalisatie airco-unit
Locatie : Schoolstraat 19, 6351 EG Bocholtz
Datum ontvangst : 19 december 2020
Dossiernummer : 145077

• Voor : wijziging/aanpassingen op OV 125643 aardappelbewaarplaats
Locatie : Groeneweg 58, 6351 JL Bocholtz
Datum ontvangst : 19 december 2020
Dossiernummer : 145081

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.