Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 53

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 53

Dit item is verlopen op 05-01-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor wijzigen gebruik stal
Locatie Bulkemstraat 43, 6369 XT Simpelveld
Datum ontvangst 21 december 2015
Dossiernummer 58033
Voor wijzigen bestemming groenstrook
Locatie  Rosaliestraat 11, 6351 LG Bocholtz
Datum ontvangst 17 december 2015
Dossiernummer 58056
Voor wijzigen bestemming
Locatie Molsberg 96, 6369 GP Simpelveld
Datum ontvangst 21 december 2015
Dossiernummer  58106

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.