Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 52

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 52

Dit item is verlopen op 04-01-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: plaatsen luifel boven trap achtertuin
Locatie:  Haembuckersstraat 2, 6369 CV Simpelveld
Datum ontvangst: 13 december 2017
Dossiernummer:  90795
Voor: plaatsen mast telecommunicatie
Locatie: perceel achter Bocholtzerweg 14d
Datum ontvangst 18 december 2017
Dossiernummer 64837

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.