Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 52

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 52

Dit item is verlopen op 10-01-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor herbouwen schuur
Locatie  Wijnstraat ongen. Simpelveld
Datum ontvangst  12 december 2016
Dossiernummer 73956
Voor plaatsen tijdelijke zeecontainer
Locatie   Raffelsbergweg 6, 6369 XV Simpelveld
Datum ontvangst 13 december 2016
Dossiernummer  72756
Voor  plaatsen hekwerk afwijkend van omgevingsvergunning
Locatie Pater Damiaanstraat 1, 6369 ST Simpelveld
Datum ontvangst   19 december 2016
Dossiernummer 74198
Voor  plaatsen 3d belettering op boeiboord
Locatie     Biesweg 1, 6351 HN Bocholtz
Datum ontvangst  13 december 2016
Dossiernummer   74235
Voor  melding brandveilig gebruik
Locatie   Dr. Nolensstraat 5A, 6351 GL Bocholtz
Datum ontvangst   13 december 2016
Dossiernummer  74245

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.