Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 52

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 52

Dit item is verlopen op 31-12-2015.
ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor het kappen van een 8 tal bomen
Locatie Raffelsbergweg 6
Datum ontvangst  10 december 2015
Dossiernummer 57912

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.