Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 51

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 51

Dit item is verlopen op 25-12-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Melding brandveilig gebruik
 Locatie : Hennebergweg 1, 6369 BL Simpelveld
 Datum ontvangst : 03-12-2019
 Dossiernummer : 124667

• Voor : Energetisch verbeteren 32 woningen
  Locatie : St. Georgestraat, Simpelveld
  Datum ontvangst : 04-12-2019
  Dossiernummer : 124691

• Voor : Realiseren grondkering
  Locatie : Rolduckerweg 2b, 6369 GT Simpelveld
  Datum ontvangst : 04-12-2019
  Dossiernummer : 124704

• Voor : Vernieuwen terrasoverkapping
  Locatie : Markt 2, 6369 AH Simpelveld
  Datum ontvangst : 05-12-2019
  Dossiernummer : 124770

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.