Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 51

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 51

Dit item is verlopen op 27-12-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: plaatsen carport
Locatie: Molsberg 18, 6369 GN Simpelveld
Datum ontvangst:  4 december 2017
Dossiernummer: 89969
Voor: nieuwbouw loods
Locatie: Heiweg 171, 6351 HP Bocholtz
Datum ontvangst: 7 december 2017
Dossiernummer: 83632
Voor: realiseren dakkapel voorzijde
Locatie: Puntelstraat 38, 6369 TC Simpelveld
Datum ontvangst: 6 december 2017
Dossiernummer:  90290
Voor:

gebruik van stal voor stalling van tractoren, agrarische machines en werktuigen, voorraden en caravans, campers etc.

Locatie: Molsberg 79, 6369 GM Simpelveld
Datum ontvangst: 9 december 2017
Dossiernummer: 90366
Voor: verlengen vergunning plaatsen woonunit
Locatie: Wijnstraat 11, 6369 GJ Simpelveld
Datum ontvangst: 7 december 2017
Dossiernummer: 90362

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.