Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -51

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -51

Dit item is verlopen op 28-12-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•   Voor        : plaatsen keerwanden
    Locatie        : Rolduckerweg 13 6369 GS Simpelveld
    Datum ontvangst    : 03-12-2016
    Dossiernummer    : 73736

•  Voor        : vervangen en vergroten dakkapel
    Locatie        : Vliexstraat 14 6369 HH Simpelveld
    Datum ontvangst    : 08-12-2016
    Dossiernummer    : 73762

•   Voor        : realiseren overkapping/balkon voorzijde woning
    Locatie        : Houbiersstraat 33 6369 CB Simpelveld
    Datum ontvangst    : 03-12-2016
    Dossiernummer    : 68523

•   Voor        : aanpassen bestaand balkon, realiseren carport en wit verven van de woning
    Locatie        : Lerschenstraat 11 6369 BZ Simpelveld
    Datum ontvangst    : 07-12-2016
    Dossiernummer    : 65742

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.