Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -51

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -51

Dit item is verlopen op 24-12-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor uitbreiding waterzuiveringsinstallatie
Locatie Raffelsbergweg 6 te Simpelveld
Datum ontvangst 2 december 2015
Dossiernummer 57303
Voor sloop en herbouw dak van monumentale stal
Locatie Molsberg 96 6369 GP te Simpelveld
Datum ontvangst 2 november 2015
Dossiernummer 57034
Voor legalisatie hekwerk
Locatie Molsberg 96 6369 GP te Simpelveld
Datum 20 oktober 2015
Dosiernummer 57426
Voor Aanleg bouwweg
Locatie Raffelsbergweg 6 / Bulkemstraat t.h.v. no. 28-30 te Simpelveld
Datum ontvangst 2 december 2015
Dossiernummer 57313
Voor kappen beuk en berk
Locatie Rosaliestraat 11 6351 LG Bocholtz
Datum 4 december 2015
Dossiernummer 57475
Voor Bedrijfsm.activiteiten aan huis
Locatie Kruinweg 6 6369 TZ Simpelveld
Datum 9 december 2015
Dossiernummer 57591

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.