Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 50

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 50

Dit item is verlopen op 21-12-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor werkzaamheden aan de buffers Wijnstraat / Hennebergstraat en rooien bosschage aan de Wijnstraat in Simpelveld
Datum ontvangst   29 november 2016
Dossiernummer 73438
Voor herbouwen tuinmuur en bijgebouw
Locatie    Herver 21, 6351 GR Bocholtz
Datum ontvangst 5 december 2016
Dossiernummer  68315
Voor    het kappen van een boom
Locatie   Clara Feystraat bij huisnr. 27
Datum ontvangst   7 december 2016
Dossiernummer   73658

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.