Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 50

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 50

Dit item is verlopen op 17-12-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor legalisatie van een garage 
Locatie Baneheide 31 te 6353 AK Bocholtz
Datum Ontvangst 1 december 2015
Dossiernummer 55928

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kunt u ons bellen: telefoon 14 045.