Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 50

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 50

Dit item is verlopen op 17-12-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


• Voor  : aanleg smalspoor voor railfietsen
  Locatie  : Stationstraat 22 6369 VJ Simpelveld
  Datum ontvangst : 24-11-2014
  Dossiernummer : 40096


• Voor  : slopen slibdroogbekken en egaliseren talud
  Locatie  : Raffelsbergweg 6 6369 XW Simpelveld
  Datum ontvangst : 07-11-2014
  Dossiernummer : 37727

 

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.