Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 4

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 4

Dit item is verlopen op 03-02-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: Wijzigen bestemming
Locatie: Stationsstraat 41, 6369 VH Simpelveld
Datum ontvangst   :13 januari 2021
Dossiernummer     : 146018

Voor: Plaatsen dakkapel
Locatie: Pannisserweide 26, 6369 GW Simpelveld
Datum ontvangst   : 16 januari 2021
Dossiernummer     : 146091

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.