Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 4

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 4

Dit item is verlopen op 29-01-2019.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: plaatsen hekwerk achterzijde
Locatie: Wijngracht 9, 6351 HJ Bocholtz
Datum ontvangst: 02-01-2019
Dossiernummer: 108748
Voor: het kappen van diverse bomen
Locatie Kruinweg 1, 6369 TZ Simpelveld
Datum ontvangst 07-01-2019
Dossiernummer: 109056

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.