Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 4

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 4

Dit item is verlopen op 01-02-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor   verbouwen woning en verbreden inrit
Locatie Steenberg 8, 6351 AS Bocholtz
Datum ontvangst  11 januari 2017
Dossiernummer 74688
Voor   nieuwbouw drie bedrijfsloods
Locatie  Tienbaan 3, 6351 Bocholtz
Datum ontvangst 4 januari 2017
Dossiernummer 75125
Voor vervangen garagepoort door pui
Locatie   Sweijersgewanden 7, 6369 HB Simpelveld
Datum ontvangst  10 januari 2017
Dossiernummer  75322
Voor uitbreiden carport en overkapping terras
Locatie Baneheiderweg 54, 6351 JR Bocholtz
Datum ontvangst  17 januari 2017
Dossiernummer   71133

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.