Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 49

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 49

Dit item is verlopen op 11-12-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor  :    het kappen van een haagbeuk
  Locatie  :Bulkemstraat bij no. 20 Simpelveld
  Datum ontvangst : 18-11-2014
  Dossiernummer : 39692

• Voor  :    het realiseren van een opslag voor ruwvoer
  Locatie  :Koolhoverweg 28a 6351 JD Bocholtz
  Datum ontvangst : 18-11-2014
  Dossiernummer : 39762

• Voor  :     herbouwen monumentaal gedeelte
  Locatie  :Baneheide 31 6353 AK Baneheide
  Datum ontvangst : 20-11-2014
  Dossiernummer : 39489 

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.