Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 48

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 48

Dit item is verlopen op 02-12-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Legalisatie airco-unit
Locatie : Baaksstraat 24, 6369 HE Simpelveld
Datum ontvangst : 9 november 2020
Dossiernummer : 142691

• Voor : bouwen tuinberging/atelier/tuinhuis
Locatie : Gillissenstraat 8, 6369 ER Simpelveld
Datum ontvangst : 10 november 2020
Dossiernummer : 142708

• Voor : Uitbreiden woning
Locatie : Panneslagerstraat 5a, 6369 AR Simpelveld
Datum ontvangst : 9 november 2020
Dossiernummer : 142796

• Voor : Legalisatie airco-units
 Locatie : St. Remigiusstraat 65, 6369 EL Simpelveld
Datum ontvangst : 11 november 2020
Dossiernummer : 142973

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383