Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 48

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 48

Dit item is verlopen op 04-12-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Bouwen garage
  Locatie : Heiweg 183, 6351 HT Bocholtz
  Datum ontvangst : 12 november 2019
  Dossiernummer : 123473

• Voor : Legalisatie kappen es
  Locatie : Baneheiderweg bij huisnr. 62 Bocholtz
  Datum ontvangst : 13 november 2019
  Dossiernummer : 123578

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.