Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 48

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 48

Dit item is verlopen op 04-12-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : kappen aantal bomen 
  Locatie : Bouwensstraat 8, 6369 BG Simpelveld
  Datum ontvangst : 14 november 2018
  Dossiernummer : 106593

• Voor : uitbreiden woning
  Locatie : Kloosterstraat 17, 6369 AA Simpelveld
  Datum ontvangst : 20 november 2018
  Dossiernummer : 99887

• Voor : plaatsen erfafscheiding
  Locatie : perceel Dr. Poelsplein 16a t/m d, 6369 AV Simpelveld
  Datum ontvangst : 13 november 2018
  Dossiernummer : 106855

• Voor : aanpassen loods
  Locatie : Schiffelderstraat 46, 6369 TL Simpelveld
  Datum ontvangst : 16 november 2018
  Dossiernummer : 106869

• Voor : renoveren kapconstructie woning
  Locatie : Pleistraat 20, 6369 AJ Simpelveld
  Datum ontvangst : 19 november 2018
  Dossiernummer : 106881

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.