Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 48

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 48

Dit item is verlopen op 05-12-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: realiseren luifel
Locatie: Clara Feystraat 40, 6369 CJ Simpelveld
Datum ontvangst: 16 november 2017
Dossiernummer: 86013
Voor: bouwen woonhuis
Locatie: Oude Molsbergerweg 12, 6369 GR Simpelveld
Datum ontvangst: 16 november 2017
Dossiernummer: 85219
Voor: legalisatie dakkapel achterzijde
Locatie: Bombaard 15, 6351 MA Bocholtz
Datum ontvangst: 20 november 2017
Dossiernummer: 89326
Voor: interne verbouwing woonhuis
Locatie: Margrietstraat 6, 6351 CB Bocholtz
Datum ontvangst: 17 november 2017
Dossiernummer: 89340

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.