Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 48

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 48

Dit item is verlopen op 03-12-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor kappen plataan
Locatie Oude Molsbergerweg 22, 6369 GR Simpelveld
Datum ontvangst 18 november 2015
Dossiernummer 56788

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.