Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 48

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 48

Dit item is verlopen op 04-12-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor  :  het plaatsen van een tuinschutting/erfafscheiding
  Locatie  :  Salviastraat 2 te 6351 CE Bocholtz
  Datum ontvangst :  11 november 2014
  Dossiernummer :  35895

• Voor  :  het kappen van 3 berken
  Locatie  :  Kievit 4 te 6351 AM Bocholtz
  Datum ontvangst :  24 oktober 2014
  Dossiernummer :  39089

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing over de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.