Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 47

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 47

Dit item is verlopen op 28-11-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : brandveilig gebruik
  Locatie : Irmstraat 1, 6369 VL Simpelveld
  Datum ontvangst : 30-10-2018
  Dossiernummer : 105671

• Voor : brandveilig gebruik
  Locatie : Nijswillerweg 5, 6351 JS Bocholtz
  Datum ontvangst : 05-11-2018
  Dossiernummer : 106162

• Voor : bouwen winkel met bovenwoning
  Locatie : Kloosterstraat tussen nrs. 31 en 33 Simpelveld
  Datum ontvangst : 08-11-2018
  Dossiernummer : 106196

• Voor : aanleg inrit
  Locatie : Broek 8, 6351 AB Bocholtz
  Datum ontvangst : 07-11-2018
  Dossiernummer : 106234

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kunt u ons bellen: telefoon 045-5448383.