Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 47

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 47

Dit item is verlopen op 21-11-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: aanbrengen reclame en wijzigen kleur gevels
Locatie: Nijswillerweg 5, 6351 JS Bocholtz
Datum ontvangst   : 31-10-2018
Dossiernummer     : 105707

Voor: realiseren schuilhut
Locatie                   : Prickart ongenummerd Bocholtz
Datum ontvangst   : 30-10-2018
Dossiernummer     : 105726

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.