Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 47

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 47

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: nieuwbouw woonhuis
Locatie: Vlengendaal naast huisnr. 87 te Bocholtz
Datum ontvangst: 12 november 2017
Dossiernummer: 88578

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.