Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 47

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 47

Dit item is verlopen op 27-11-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor  : kappen vier bolacacia’s
Locatie  :Anselmusstraat ongen. 6369 BX Simpelveld
Datum ontvangst : 05-11-2014
Dossiernummer : 39186

• Voor  : kappen zeven wilde wilgen
Locatie  :Dorpstraat ongen. Simpelveld
Datum ontvangst : 05-11-2014
Dossiernummer : 39195

• Voor  : kappen paardekastanje
Locatie  :Paumstraat ongen. Simpelveld
Datum ontvangst : 05-11-2014
Dossiernummer : 39279

• Voor  : kappen zeven bolacacia’s
Locatie  :Puntelstraat ongen. Simpelveld
Datum ontvangst : 05-11-2014
Dossiernummer : 39297
 

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.