Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 46

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 46

Dit item is verlopen op 20-11-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: Realiseren berging en overdekt terras
Locatie: Kerkeveld 27, 6351 LA Bocholtz
Datum ontvangst   : 5 november 2019
Dossiernummer     : 123118

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.