Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 46

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 46

Dit item is verlopen op 19-11-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

het tijdelijk plaatsen van frames voor spandoeken

Locatie 2x Nijswillerweg, Rolduckerweg, Bulkemstraat, Heiweg,
Bocholtzerweg en Wijnstraat
Datum Ontvangst 28 oktober 2015
Dossiernummer 56022
Voor het kappen van 6 bomen

Locatie

Raffelsbergweg ong. te Simpelveld
Datum Ontvangst 28 oktober 2015
Dossiernummer 55953
Voor het kappen van 2 bomen
Locatie Jacobusstraat 26 te 6351 LC Bocholtz
Datum Ontvangst 2 november 2015
Dossiernummer 56056
Voor het vervangen van de kozijnen van de woning
Locatie Rodeput 7 te 6369 SN Simpelveld
Datum Ontvangst  2 november 2015                                                    
Dossiernummer 56075

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.