Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 45

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 45

Dit item is verlopen op 13-11-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Plaatsen keerwandelementen
  Locatie : De Pomerio 14, 6351 EK Bocholtz
  Datum ontvangst : 23 oktober 2019
  Dossiernummer : 122404

• Voor : Kappen Sorbus aucuparia (lijsterbes)
  Locatie : Bouwensstraat ongen. (hoek Houbiersstraat) Simpelveld
  Datum ontvangst : 25 oktober 2019
  Dossiernummer : 122446

• Voor : Kappen Fraxinus excelsior 
  Locatie : Heiweg ongen. (nabij huisnr. 171) Bocholtz
  Datum ontvangst : 25 oktober 2019
  Dossiernummer : 122456

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.