Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 45

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 45

Dit item is verlopen op 15-11-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: kappen carpinus betulus
Locatie:   Hartjensweg ongen. te Simpelveld
Datum ontvangst:   24 oktober 2017
Dossiernummer: 88040

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.