Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 44

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 44

Dit item is verlopen op 04-11-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Plaatsen reclame lichtbak
Locatie : Kloosterplein 42a, 6369 AW Simpelveld
Datum ontvangst : 15 oktober 2020
Dossiernummer : 141437

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.