Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 44

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 44

Dit item is verlopen op 06-11-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Vernieuwen dak
  Locatie : Herver 1, 6351 GR Bocholtz
  Datum ontvangst : 21-10-2019
  Dossiernummer : 122203

• Voor : Plaatsen 2 vlaggenmasten
  Locatie : Kloosterplein ongenummerd Simpelveld
  Datum ontvangst : 09-09-2019
  Dossiernummer : 122366

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.