Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 44

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 44

Dit item is verlopen op 07-11-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : realiseren dakterras en berging
Locatie : Stationstraat 27c te Simpelveld
Dossiernummer: 100580

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 december 2018.