Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 44

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 44

Dit item is verlopen op 07-11-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : uitbreiden woning
Locatie : Stampstraat 24 te Simpelveld
Dossiernummer: 97179

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 4 december 2018