Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 44

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 44

Dit item is verlopen op 07-11-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: legalisatie carport
Locatie: Verlengde Koolhoverweg 18, 6351 JE Bocholtz
Datum ontvangst: 19 oktober 2017
Dossiernummer: 87700
Voor: legalisatie dakkapel
Locatie: Prickart 63, 6351 AE Bocholtz
Datum ontvangst: 17 oktober 2017
Dossiernummer: 87704
Voor: uitbreiden loods (stal 10)
Locatie: Baneheide 28, 6353 AL Baneheide
Datum ontvangst: 19 oktober 2017
Dossiernummer: 87728
Voor: kappen van een fagus sulvatica ‘Atropunicea (beuk)
Locatie: Rolduckerweg 25, 6369 GS Simpelveld
Datum ontvangst: 24 oktober 2017
Dossiernummer 87979

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kunt u ons bellen: 045 544 83 83.