Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 44

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 44

Dit item is verlopen op 08-11-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor    Afkoppelen buffer A
Locatie     Huls ongenummerd Simpelveld
Datum ontvangst 21-10-2016
Dossiernummer   71481
Voor      Afkoppelen buffer B
Locatie    St. Remigiusstraat ongenummerd Simpelveld
Datum ontvangst 21-10-2016
Dossiernummer   71491
Voor   Afkoppelen buffer C
Locatie   Bosschenhuizerweg ongenummerd Simpelveld
Datum ontvangst  21-10-2016
Dossiernummer  71496
Voor   Afkoppelen buffer D
Locatie    Stampstraat ongenummerd Simpelveld   
Datum ontvangst  21-10-2016
Dossiernummer 71500 
Voor  Afkoppelen buffer E
Locatie  Bosschenhuizerweg ongenummerd Simpelveld   
Datum ontvangst   21-10-2016
Dossiernummer   71507

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.