Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 44

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 44

Dit item is verlopen op 02-12-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor veranderen voorgevel
Locatie Stampstraat 37, 6369 BA Simpelveld
Datum ontvangst 5 oktober 2015
Dossiernummer 54309
Voor realiseren dakkapel op het achterdakvlak
Locatie Steenberg 83, 6351 AR Bocholtz
Datum ontvangst 20 oktober 2015
Dossiernummer 55311

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kunt u ons bellen, telefoon 14 045.